subota, 26. siječnja 2008.

Gradnja župnog dvora


Gradnja župnog dvora započela je usporedno s gradnjom crkve, krajem 17. st. Unutarnja razdioba prostora uspostavljena je postavom srednjeg nosivog zida koji razdvaja niz prostorija orijentiranih na južno odnosno sjeverno pročelje. Prostorije su svođene bačvastim svodovima sa susvodnicama. Iako izmijenjenog izvornog izgleda pročelja župni dvor je primjer prve polovice 19. st. Osim župnog dvora najstarija stambena građevina u selu je kuća Kurtalj čije je sjeverno krilo građeno krajem 17. st. dok je dio kuće izgrađen u prvoj polovici 19. st. Kuća predstavlja rijedak primjer stambene klasicističke arhitekture izvan gradskih naselja.

Crkva sv. Jurja

Današnji izgled crkve dobiva sredinom 18. st. Završava se i povećani zvonik i bočna kapela Blažene Djevice Marije u koju se smješta novi oltar, dok se zavjetni kip Crne Madore stavlja na oltar nakon rušenja kapele M.B.Lauretske 1820.g. Unutarnji prostor podijeljen je na ulazni prostor ispod zvonika i prostor lađe svođen bačvastim svodom, na svođene prostore kvadratnog svetišta i sakristije, te južne bočne kapele kvadratnog tlocrta. Kvalitetna propovjedaonica iz 1767. g. ,lijep primjer propovjedaonice pavlinskog umjetničkog kruga, bez figuralnih, ali s mnoštvom plošnih, školjkastih ukrasa na zaobljenim plohama, uklonjena u novije vrijeme.

Crkva je tijekom 19. st. bila obnovljena, nadograđeni su zvonik (1847) i pjevalište (1864). Graditelj orgulja F. Malanovski. 1895. g. nabavljeni su kipovi Srca Isusova i Srca Marijina te su postavljeni na oltare sv. Antuna i Blažene Djevice Marije.

Danas je ova vrijedna barokna građevina s kvalitetnim kasnobaroknim oltarom u dobrom stanju.


petak, 25. siječnja 2008.

Plešivica nekad

Plešivica, Jurjevčani, Plešivičko Prekrižje, Lokošin dol, Vranov Dol i Prilipje- to su članovi plešivičke zajednice. O životu Plešivice pričali su nam na terasi "Vidikovca" Dragutin Pačić, Mirko Mulig, Josip Braje i Branko Lukina. Plešivica predstavlja pojam vinogradarstva u Hrvatskoj. Vinova loza podigla je standard svojih trudbenika, opremila ih kućama i automobilimaali nije sve tako ružičasto kako izgleda. Rad u "trsju" je težak i naporan i treba uložiti mnogo muke da se dođe do proizvoda. A kamo onda s njim? Plasman nije osiguran a plaća se s ogromnim zakašnjenjem. Plešivica je koljevka turizma. Danas se več pomalo zaboravlja da je tu osnovano Turističko društvo. U doba obitelji Horvat i "Vile Horvat" bila je tu pošta, dućan telefon i pekra. Sada je stjecalište turista "Vidikovac" a i privatno ugostiteljstvo cvate prilično dobro.
Tri turističke priredbe stavljaju Plešivicu u središte pažnje. Martinjske večeri sa starim običajima krštenja mošta, zabavno-glazbeni festival "Zlatni glas Plešivice" i sanjkaško natjecanje "Kup Plešivice". U plešivičkom kraju sjećaju se predanog rada učitelja Terezije i Zvonka Valjka te dekana Dragutina Španića , koji je ovdje osnovao limenu glazbu, tamburaše i zabavni sastav "Vitalis" ( sa osebujnim pjevačem Stjepanom Režekom). Župna crkva sv. Jurja na Plešivici pregrađena je 1776. Među baroknim inventarom je epitaf Ivana Hrvoja i Eve Drefell, koji su odjeveni u domaču nošnju ( oko 1680.). Kapela sv. Franje Ksavera ima tlocrt križa i kupolu; građena je 1752.- 57.
Plešivički zrak je izvanredan a o tome svjedoči i činjenica da je ovdje bila smještena bbolnica za plućne bolesnike.

Izvor: Po dragome kraju, Područje Jastrebarskog "Kaj" 1975.

Prvi post Plešivica

Evo ljudi nek i Plešivica ima blog. pozz