subota, 26. siječnja 2008.

Crkva sv. Jurja

Današnji izgled crkve dobiva sredinom 18. st. Završava se i povećani zvonik i bočna kapela Blažene Djevice Marije u koju se smješta novi oltar, dok se zavjetni kip Crne Madore stavlja na oltar nakon rušenja kapele M.B.Lauretske 1820.g. Unutarnji prostor podijeljen je na ulazni prostor ispod zvonika i prostor lađe svođen bačvastim svodom, na svođene prostore kvadratnog svetišta i sakristije, te južne bočne kapele kvadratnog tlocrta. Kvalitetna propovjedaonica iz 1767. g. ,lijep primjer propovjedaonice pavlinskog umjetničkog kruga, bez figuralnih, ali s mnoštvom plošnih, školjkastih ukrasa na zaobljenim plohama, uklonjena u novije vrijeme.

Crkva je tijekom 19. st. bila obnovljena, nadograđeni su zvonik (1847) i pjevalište (1864). Graditelj orgulja F. Malanovski. 1895. g. nabavljeni su kipovi Srca Isusova i Srca Marijina te su postavljeni na oltare sv. Antuna i Blažene Djevice Marije.

Danas je ova vrijedna barokna građevina s kvalitetnim kasnobaroknim oltarom u dobrom stanju.


Nema komentara: