subota, 26. siječnja 2008.

Gradnja župnog dvora


Gradnja župnog dvora započela je usporedno s gradnjom crkve, krajem 17. st. Unutarnja razdioba prostora uspostavljena je postavom srednjeg nosivog zida koji razdvaja niz prostorija orijentiranih na južno odnosno sjeverno pročelje. Prostorije su svođene bačvastim svodovima sa susvodnicama. Iako izmijenjenog izvornog izgleda pročelja župni dvor je primjer prve polovice 19. st. Osim župnog dvora najstarija stambena građevina u selu je kuća Kurtalj čije je sjeverno krilo građeno krajem 17. st. dok je dio kuće izgrađen u prvoj polovici 19. st. Kuća predstavlja rijedak primjer stambene klasicističke arhitekture izvan gradskih naselja.

Nema komentara: