četvrtak, 7. veljače 2008.

Kapela sv. Franje Ksaverskog

Svojim istaknutim položajem vidljiva sa svih strana kojima se kapeli prilazi. Njezina povijest datira iz 17. st., kada je bila mala drvena kapela, da bi 1680.g. bila izgrađena nova zidana kapela. U unutrašnjosti se iznad ulaznog djela uzdiže pjevalište zavijene prostorije. Pod je pokriven kamenim pločama, a lijepe barokne drvene klupe donesene su iz stare crkve u Desincu. Vrijedna drvena propovjedaonica smještena na sjeveroistočni nosivi zid kupole, postavljene za tanki drveni stup, koja oslikana, ali bez likova, pripada tipu pavlinske radionice iz 1760-ih godina, te sliku Blažene Djevice Marije od sedam žalosti koja visi na zidu lađe iz početka 18. st. kada je oslikana sa 4 svetačka lika.

Nema komentara: