četvrtak, 17. srpnja 2008.

Spot " Plešivica curica"

Promotivni video za Plešivičku vinsku cestu.Preuzeto sa:
http://www.zagrebacka-zupanija.hr

Nema komentara: